HAV trafikkskole

Hensynsfull - Aktpågivende - Varsom

TRAFIKALT GRUNNKURS!


Neste: 8./9./15./16. september kl. 17.00.

KURSET ER FULLT. 

Sted: Holssletta 2.
Pris: Kr. 1.900.  


Kurset gir rett til lovlig øvelseskjøring fram til og med 31.10.20, og med utvidelse etter gjennomføring i mørkekjøringsdelen (oktober). 

HOS HAV TRAFIKKSKOLE INKLUDERES DETTE I KURSPRISEN:

- Lærebok.
- Skrivemateriell.
- Foresattes time, se under. 

Foresattes time! Vi inviterer ledsagere/foresatte til å delta i "Foresattes time" etter at elevens kurs avrundes siste dag. Innhold: Informasjon om regler for øvelseskjøring, dagens kjøreopplæring, samarbeid med trafikkskole, hvordan unngå uvaner, økonomi, tips og råd. Åpent for spørsmål. Foresattes time er gratis og oppmøte er frivillig.

Trafikalt grunnkurs gir et viktig grunnlag til øvelseskjøringa og er obligatorisk for alle som vil øvelseskjøre bil, moped eller traktor. I hovedfokus står risikoforståelse og det å få et kjennskap til trafikksystemet. For å være med må eleven ha fylt 15 år.

Kursets 14 skoletimer består av (1.1-1.6 i læreplan):

  • Trafikkopplæring.
  • Trafikk og førerrollen.
  • Mennesket i trafikken og samhandling.
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring.
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.
  • Tiltak ved trafikkulykke.

Gjeldende smittevernregler vil bli holdt.

Tilbud om mørkekjøring vil komme til høsten (ekstra kostnad). 
Oppstart av kurs forutsetter tilstrekkelig antall med påmeldte.

Hilsen HAV trafikkskole v/ kursholder Tone Amdam. 
Post
Ring