HAV trafikkskole

Hensynsfull - Aktpågivende - Varsom

HAV trafikkskole holder en åpen dialog med foresatte/ansvarlige vedr. det økonomiske hele veien. Betalingen skjer i deler over et avtalt tidsrom. 

 

Timepris, kjøretime á 45 min: Kr. 770.

Grunnpakker HAV1 og HAV2: 
Alt obligatorisk skolebil og klasserom er inkludert, leie av bil til førerprøve og h.h.v. 10 eller 16 kjøretimer á 45 min.
Alle elever er unike og hvordan man tar imot læring er individuelt, og ikke minst kan tilgangen på øving hjemme variere. HAV trafikkskoles mål er trygge sjåfører som kjører HAV (hensynsfullt, aktpågivende, varsomt), og som oppfyller Statens vegvesen krav om nivå til de ulike obligatoriske delene. Trengs det ekstra timer for å oppnå dette, tilbyr vi gunstige timepakker ekstra etter behov. Timepris i grunnpakker; fra 720.

BONUS ved kjøp av grunnpakke: TabsGO læreprogram (mobil/PC). Dette er animerte videoer og teori til bruk før/etter kjøretimer - ikke minst som et viktig bidrag i hjemmeøvingen.

Uten grunnpakke: Hele kjøreopplæringen kan også tas uten kjøp av grunnpakke. Timepris; fra kr. 770 og vil variere ut ifra opplæringsprodukt. 

Detaljert prisliste sendes på forespørsel.

Smittevern-tillegg pr. elev (engangsbeløp): kr. 150.

Prisene gjelder både for manuell- og automatgiret bil.

 

 

post@havtrafikk.no

Tlf/sms: 46 77 88 40

         Slik finner du oss