HAV trafikkskole

Hensynsfull - Aktpågivende - Varsom

HAV trafikkskole holder en åpen dialog med foresatte 

/ansvarlige vedr. det økonomiske hele veien. Hos oss er utgiftene forutsigbare og god informasjon vil bli gitt. 
 

Timepris 2023: Kjøretime á 45 min: Kr. 840.

Betaling skjer etter bruk/behov. Trafikklærer sørger for at alle de obligatoriske delene blir gjennomført på riktig nivå.

Alle HAV-elever får læreprogrammet TabsGO som bonus fra start (animerte videoer og teori til bruk før/etter kjøretimer - ikke minst en god støtte i hjemmeøvingen).

Detaljert prisliste sendes på forespørsel. Benytt skjemaet på forsiden.
 

TRAFIKALT GRUNNKURS 2023: Se egen fane.

 

 

post@havtrafikk.no

Tlf/sms: 46 77 88 40

         Slik finner du oss