HAV trafikkskole

Hensynsfull - Aktpågivende - Varsom

Til foresatte

Trafikalt grunnkurs:

HAV trafikkskole inviterer foresatte/ledsagere med på "Foresattes time" som en del av Trafikalt grunnkurs. Under tema øvelseskjøring gis det god informasjon om regler rundt dette og tips/råd for å komme godt i gang. "Foresattes time" holdes etter elevenes kurs med gjeldende smittevernregler. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Kjøreopplæring:

Vi er fullt klar over at du sender det kjæreste du har inn i skolebilen vår. Den tilliten du/dere gir oss som trafikkskole, tar vi på alvor og vil gjerne spille på lag med dere for å skape en trygg og god sjåfør bak rattet. 

Det å ta tak i hjemmeøvingen, kan føles overveldende når man selv er vant med å kjøre på automatikk og gamle vaner. HAV trafikkskoles trafikklærer ønsker å være en "høyre hånd" for dere som øver hjemme.

Du kan spørre HAV trafikkskole om alt du lurer på mht. det å være ledsager i øvelseskjøring og generelt om opplæringen. Vi synes det er viktig at du har kjennskap til delmålene/hovedmålet i læreplanen som vi jobber med på trafikkskolen - slik at vi sammen kan skape progresjon og en sjåfør som unngår ulykker i framtiden.

Foresatte for elever under 18 år, får logg og øvingstips fra alle kjøretimer tilsendt pr. e-mail, slik at dere kan følge med på innhold og tema, og ikke minst repetere hjemme og kanskje få tid til ekstra mengdetrening med riktig fokus. All informasjon går også til eleven. Foresatte/familie for elever over 18 år, er også velkommen til å være en samarbeidspartner underveis, da med godkjenning fra elev. 


 

post@havtrafikk.no

Tlf/sms: 46 77 88 40

         Slik finner du oss