HAV trafikkskole

Hensynsfull - Aktpågivende - Varsom

TRAFIKALT GRUNNKURS

 

Neste trafikale grunnkurs starter i november. 
Noen få plasser ledige! Start 2. november kl. 16.30.
 

Pris: Kr. 3.300 inklusive Trafikant i mørket.

Bruk kontaktskjema på startsiden eller send en e-mail til post@havtrafikk.no
 

 

Trafikalt grunnkurs gir et viktig grunnlag til øvelseskjøringa og er obligatorisk for alle som vil øvelseskjøre bil, moped eller traktor. I hovedfokus står risikoforståelse og det å få et kjennskap til trafikksystemet. 

For å være med må eleven ha fylt 15 år.

 

Foresattes time! Ledsagere/foresatte inviteres til å delta i "Foresattes time" etter at elevenes kurs avrundes siste dag. Innhold: Informasjon om regler for øvelseskjøring, dagens kjøreopplæring, samarbeid med trafikkskole, hvordan unngå uvaner, økonomi, tips og råd. Åpent for spørsmål. Foresattes time er gratis og frivillig. 
NB. «Foresattes time" gjennomføres kun om dette er i h.h.t. smittesituasjon og forskrifter.


Kursets 17 skoletimer består av:

 

  • Trafikkopplæring.
  • Trafikk og førerrollen.
  • Mennesket i trafikken og samhandling.
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring.
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.
  • Tiltak ved trafikkulykke.
  • Trafikant i mørket ("mørkekjøring") (okt-mars).

 

Vi legger stor vekt på trivsel og positive opplevelser under kurset. Alle skal føle seg varmt velkommen - at det er kjekt og lærerikt å delta på HAV sitt trafikale grunnkurs. 

Gjeldende smittevernregler holdes. 


Kursholder: Tone F. Amdam. 

post@havtrafikk.no

Tlf/sms: 46 77 88 40